Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2014

21:01
5567 466c
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex
yaelie
20:39
Jaki jest sens bycia żywym, jeśli nawet nie starasz się, zrobić czegoś niezapomnianego?
— John Green
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaemciu emciu
yaelie
20:39
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę – jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje – tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę. 
— R.Wojaczek
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaemciu emciu
yaelie
20:38
Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.
— Charles Bukowski
Reposted fromwhatu whatu viaemciu emciu
yaelie
20:33
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaemciu emciu
yaelie
20:33
8840 412e
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaemciu emciu
yaelie
20:33
5400 871f
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viaemciu emciu
20:31
3630 df82
Reposted fromLittleJack LittleJack viaemciu emciu
yaelie
20:31
Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić.
— Harlan Coben
Reposted fromdoshu doshu viaemciu emciu
yaelie
20:31
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromavooid avooid viaemciu emciu
yaelie
20:30
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viaemciu emciu
yaelie
20:25
yaelie
20:21
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
yaelie
20:21
2089 9d6b
Reposted fromoutline outline vianoexist noexist
yaelie
20:20
2324 e13b
Reposted fromlostness lostness viaemciu emciu
20:20
1607 a217 500
Reposted fromnyalice nyalice viaemciu emciu
yaelie
20:20
Reposted frompanopticon panopticon viadrugs drugs
yaelie
20:07
9533 5ace
NATURALLY.
Reposted frompiehus piehus viaemciu emciu
yaelie
20:00
2043 32b9
Reposted fromkiffer kiffer viaemciu emciu
19:59
4540 3448
Reposted frombwana bwana vialedzakov ledzakov
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl